બોલીવુડ

વેરાવળમાં બીડી ન આપતાં પિતા-પુત્રનો તલવાર વડે હુમલો, વચ્ચે પડેલી માતાને પણ ન છોડી

  લોકડાઉનના ત્રીજા તબક્કામાં પણ ગુજરાતમાં પાન-મસાલાની દુકાનો બંધ રાખવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. તો…